О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Додаток 14

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

                                                                                                                           

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30331976

1.4. Місцезнаходження емітента

83005  м.Донецьк Кемеровська, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0622)345-47-31 (062)332-93-33

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://intertexnika.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Макаров Юрiй Олександрович (паспорт: серiя ВВ номер 825304 виданий Ворошиловським РВУМВС України в м.Донецьку 24.03.1999) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IНТЕРТЕХНIКА" 23.04.2012 р. в зв'язку з переобранням. На посадi перебувала 5 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Донченко Вячеслав Леонiдович (паспорт: серiя СН номер 086600 виданий Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 02.04.1996) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IНТЕРТЕХНIКА" 23.04.2012 р. на строк  не бiльш нiж 5 рокiв.  Попереднi посади: 1971-1973 р.р. Ждановський металургiйний завод, пiдручний вальцовщика, 1973-1974р.р. - вальцовщик; 1974-1986р.р. - Металургiйний з-д Iллiча, см.майстер на  горячiй  дiльницi, секретар парторганiзацiї; 1986-1987 - заст.начальника листопрокатного цеху з-ду Iллiча; 1987-1991р.р. - секретарем парткому металургiйного з-ду Iллiча; 1991-1995р.р. - командировка в Алжир; 1995-1997р.р. - начальник управлiння топливно-єнергетич. забеспечення, 1997-1999р.р. - керiвник групи експертiв, 1999-2011р.р. -заст. Директора по комерцii та збуту ТОВ "ДМЗ" ПАО "Донецьксталь; 2005-2011р.р. - заст.директора ТОВ "Рiд- Холдинг" (за сумiсництвом); з  2011р.-заст. Директора по комерцii та збуту ТОВ "ДМЗ" ПАО "Донецьксталь, Директор ТОВ "Рiд-Холдинг" (за сумiсництвом). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Жидков Вiталiй Васильович

 

               

 

 

                               М.П.