О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 23.04.2014

Додаток 28

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30331976

3. Місцезнаходження емітента

83005  м.Донецьк Кемеровська, 5

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062)625-19-97 (062)341-21-63

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://intertexnika.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Голова Правлiння Жидков Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ВВ номер 074094 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14.10.1997) звiльнений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував три роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.19860%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Заступник Голови Правлiння-директор Жидков Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя ВС номер 271194 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 31.03.2000) звiльнений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014р.  в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував три роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Правлiння Чуйко Володимир Михайлович (паспорт: серiя ВА номер 364506 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 21.06.1996) звiльнений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував три роки.  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Член Правлiння Колб Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВА номер 141506 виданий Селiдовським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.08.1996) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала три роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Секретар Правлiння Сириченко Ганна Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 766794 виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 07.07.1997) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала три роки. Акцiями Товариства не володiє.   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Правлiння Федоренко Наталя Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 670564 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м.Донецьку 17.05.1997) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя СН номер 129052 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України у м. Києвi 11.10.1996) звiльнений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував три роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Донченко Вячеслав Леонiдович (паспорт: серiя СН номер 086600 виданий Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 02.04.1996) звiльнений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Курич Катерина Миколаївна (паспорт: серiя МЕ номер 107192 виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 04.07.2002) звiльнена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала три роки. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Голова Правлiння Жидков Вiталiй Васильович (паспорт: серiя ВВ номер 074094 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14.10.1997) призначений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 01.02.2007 р. по теперiшнiй час вiце-президент ПАТ "НОРД".   Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15.19860%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Заступник Голови Правлiння-директор Жидков Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя ВС номер 271194 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 31.03.2000) призначений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 18.10.2004 р. директор ЗАТ "Iнтертехнiка"(з 2010 р.-ПрАТ "Iнтертехнiка"); з 01.03.2014р. - директор ПрАТ "Торговий Альянс "НОРД"(за сумiсництвом). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Член Правлiння Чуйко Володимир Михайлович (паспорт: серiя ВА номер 364506 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 21.06.1996) призначений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р.  на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 2003-2013р.р. - заступник директора ПРАТ "Iнтертехнiка". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Правлiння Колб Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВА номер 141506 виданий Селiдовським ГО УМВС України в Донецькiй областi 02.08.1996) призначена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 2003-2013р.р. - начальник бюро економiчного аналiзу ПРАТ "Iнтертехнiка", з 2013р. - економiст ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Член Правлiння Сириченко Ганна Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 766794 виданий Ленiнським РО УМВС України в м. Донецьку 07.07.1997) призначена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 2000-2013р. - помiчник директора ПРАТ "Iнтертехнiка".  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Секретар Правлiння Федоренко Наталя Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 670564 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м.Донецьку 17.05.1997) призначена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 2003-2012р. - заступник головного бухгалтера ПРАТ "Iнтертехнiка"; з 08.10.2012р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПРАТ "Iнтертехнiка". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ландик Андрiй Валентинович (паспорт: серiя СН номер 129052 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України у м. Києвi 11.10.1996) призначений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 2008 до 01.09.2010 - АТ "НОРД", перший заступник генерального директора; 01.09.2010-20.02.2012 - перший Вiце-президент ПАТ "НОРД"; 20.02.2012р. - 19.04.2013р. -  Генеральний директор ПАТ "НОРД"; з 19.04.2013 - перший заступник генерального директора ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Донченко Вячеслав Леонiдович (паспорт: серiя СН номер 129052 виданий Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi 02.04.1996) призначений рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 1999-2011р.р. - заступник директора по комерцii та збуту ТОВ "ДМЗ" ПАО "Донецьксталь; 2005-2011р.р. - заступник директора ТОВ "Рiд- Холдинг" (за сумiсництвом); з 2011р.- заступник директора по комерцii та збуту ТОВ "ДМЗ" ПАО "Донецьксталь, директор ТОВ "Рiд-Холдинг" (за сумiсництвом). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Курич Катерина Миколаївна (паспорт: серiя МЕ номер 107192 виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 04.07.2002) призначена рiшенням загальних зборiв ПРАТ "Iнтертехнiка" 23.04.2014 р. на строк три роки згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оскар-1", мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Лук'янiвська, буд. 1-А. Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини н емає.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Жидков Вiталiй Васильович

 

               

 

 

                               М.П.