О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Рішення про припинення емітента шляхом ліквідації 24.10.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30331976

3. Місцезнаходження емітента

83005  м.Донецьк Кемеровська, 5

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0622)345-97-31 (062)332-93-33

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://intertexnika.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї за рiшенням вищого органу емiтента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про припинення емітента шляхом ліквідації було прийнято 16 жовтня 2014 року засіданням Правління ПРАТ "Інтертехніка". Причиною прийняття такого рішення був дуже нестабільний фінансово-господарський стан ПРАТ "Інтертехніка". Підприємство мало ознаки поточної несплатоспроможності, не мало можливості розраховуватись за поточними зобов"язаннями. Протягом 2012-2013 року та першого півріччя 2014 року спостерігається погіршення фінансового стану з причини збиткової діяльності підприємства. Присутні на засіданні правління одноголосно проголосували за прийняття данного рішення.  "ЗА"-шісь голосів. "ПРОТИ"-немає.

У підприємства ПРАТ "Інтертехніка" є кредитори.

За данними річної фінансової звітності, підтвердженної аудиторським висновком за 2013 рік, вартість чистих активів складає 16155 тис.грн., сума зобов"язань складає 45690 тис.грн., розмір власного капіталу складає 16155 тис.грн.

У емітента ПРАТ "Інтертехніка" достатньо активів для розрахунку за його зобов"язаннями.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова Правлiння ____________ Жидков Вiталiй Васильович