О компании
Новости
Холодильные шкафы
Кондиционеры
Новые направления
Сертификаты и награды
Сервисные центры
Контактная информация
Информационные сообщения
English version

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 02.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)


1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iнтертехнiка"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30331976

3. Місцезнаходження емітента

83005 м.Донецьк Кемеровська, 5

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0622)345-97-31 (062)332-93-33

5. Електронна поштова адреса емітента

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://intertexnika.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Протоколом засiдання лiквiдацiйної комiсiї (комiсiї з припинення) ПРАТ "Iнтертехнiка" від 02.03.2015 року було прийнято рiшення про змiну голови лiквiдацiйної комiсiї.

Посадова особа голова лiквiдацiйної комiсiї Жидков Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя ВС номер 271194 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 31.03.2000) звiльнений 01.03.2015 р. Попереднi посади: 18.10.2004р-01.03.2014 р. диретор ПРАТ "Iнтертехнiка"; з 01.03.2014-02.03.2015 рр. -директор ПРАТ "Торговий альянс". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа голова лiквiдацiйної комiсiї Красюков Олександр Iванович (паспорт: серiя ВС номер 295695 виданий Київським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 16.05.2000) призначений 02.03.2015 р. Попередні посади: з 2009 р. -02.03.2015 р.-головний інженер ПРАТ "Інтертехніка". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова лiквiдацiйної комiсiї ____________ Красюков Олександр Iванович

 

 

 

 

М.П.